TEMEL ANALİZ NEDİR? | TEMEL ANALİZ NE İÇİN KULLANILIR?

Temel analiz, ilgili ekonomik ve finansal faktörleri inceleyerek bir menkul kıymetin içsel değerini ölçer. İçsel değer, bir yatırımın, ihraç eden şirketin mali durumuna ve mevcut piyasa ve ekonomik koşullara dayanan değeridir.

Temel analistler, ekonominin durumu ve sektör koşulları gibi makroekonomik faktörlerden şirket yönetiminin etkinliği gibi mikroekonomik faktörlere kadar menkul kıymetin değerini etkileyebilecek her şeyi inceler.

Nihai amaç, bir yatırımcının menkul kıymetin mevcut fiyatıyla karşılaştırabileceği bir sayı belirleyerek menkul kıymetin diğer yatırımcılar tarafından düşük mü yoksa aşırı mı değerlendiğini görmektir.

 • Temel analiz, bir hisse senedinin gerçek veya "adil piyasa" değerini belirleme yöntemidir.
 • Temel analistler, şu anda gerçek değerinden daha yüksek veya daha düşük fiyatlarla işlem gören hisse senetlerini araştırır.
 • Adil piyasa değeri piyasa fiyatından yüksekse, hisse senedinin değerinin düşük olduğu kabul edilir ve alım tavsiyesi verilir.
 • Adil piyasa değeri piyasa fiyatından düşükse, hisse senedinin aşırı değerli olduğu kabul edilir ve hisse senedi elde tutuluyorsa satın alınmaması veya satılması tavsiye edilebilir.
 • Buna karşılık, teknik analistler gelecekteki kısa vadeli eğilimleri tahmin etmek için hisse senedinin geçmiş fiyat eğilimlerini incelemeyi tercih ederler.
 • Temel Analizi Anlamak

  Temel analiz genellikle piyasa tarafından doğru fiyatlandırılmayan menkul kıymetleri belirlemek için makrodan mikroya bir bakış açısıyla yapılır. Analistler tipik olarak sırasıyla şunları inceler:

 • Ekonominin genel durumu
 • Spesifik sektörün gücü
 • Hisse senedini ihraç eden şirketin finansal performansı
 • Bu, hisse senedi için adil bir piyasa değerine ulaşmalarını sağlar.

  Temel analiz en çok hisse senetleri için kullanılır, ancak bir tahvilden bir türeve kadar herhangi bir menkul kıymeti değerlendirmek için yararlıdır. Daha geniş ekonomiden şirket detaylarına kadar temelleri göz önünde bulundurursanız, temel bir analiz yapmış olursunuz.

  Temel Analiz ve Teknik Analiz Arasındaki Fark

  Bu analiz yöntemi, fiyat ve hacim gibi geçmiş piyasa verilerini analiz ederek fiyat yönünü tahmin etmeye çalışan teknik analizle taban tabana zıttır. Teknik analiz, göstergeler oluşturmak için fiyat trendlerini ve fiyat hareketlerini kullanır. Bazı göstergeler, baş ve omuz formasyonu gibi şekillerine benzeyen isimlere sahip formasyonlar oluşturur. Diğerleri ise yatırımcıların yatırımları nasıl gördüğünü göstermek ve neler olacağını belirtmek için trend, destek ve direnç çizgilerini kullanır. Bazı örnekler simetrik üçgen veya kamadır.

  Temel analiz, hisse senedi analiz edilen şirket tarafından bildirilen finansal bilgilere dayanır. Oranlar ve metrikler, bir şirketin benzer şirketlere kıyasla nasıl performans gösterdiğini belirten veriler kullanılarak oluşturulur.